I
BASSETA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 02-02-2019
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2466231
Xip: 941000023585230

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 04-07-2019 - La Basseta de la Borda d'Urtx acaba de complir els 5 mesos.
 

data: 04-07-2019 - La Basseta de la Borda d'Urtx acaba de complir els 5 mesos.
 

data: 04-07-2019 - La Basseta de la Borda d'Urtx acaba de complir els 5 mesos.
 

data: 04-07-2019 - La Basseta de la Borda d'Urtx acaba de complir els 5 mesos.
 

data: 28-05-2019 - La Basseta de la Borda d'Urtx molt feliç amb el seu nou company.
 

data: 28-05-2019 - La Basseta de la Borda d'Urtx descobrint el riu Segre.
 

data: 28-05-2019 - La Basseta de la Borda d'Urtx descobrint el riu Segre.
 

data: 28-05-2019 - La Basseta de la Borda d'Urtx amb el seu nou company.
 

data: 28-05-2019 - La Basseta de la Borda d'Urtx amb el seu nou company.
 

data: 27-04-2019 - La Basseta de la Borda d'Urtx amb la seva nova família.