I
BARDAMINA DE LA FOU DE BOR - MPRIP
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 20-02-2018
Sexe: Femella - Hembra
Tatuatge: IP248

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS