I
BETÓNICA DE LA FOU DE BOR - MPRIP
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 20-02-2018
Sexe: Femella - Hembra
Tatuatge: IP246
Xip: 250268732199393

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS