I
UNARDE DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 30-06-2017
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2387935
Xip: 941000021070971

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 21-04-2019 - Unarde de la Borda d'Urtx ya es toda una mujer.
 

data: 21-04-2019 - Unarde de la Borda d'Urtx ya es toda una mujer.
 

data: 21-04-2019 - Unarde de la Borda d'Urtx ya es toda una mujer.
 

data: 21-04-2019 - Unarde de la Borda d'Urtx ya es toda una mujer.
 

data: 21-04-2019 - Unarde de la Borda d'Urtx ya es toda una mujer.
 

data: 21-04-2019 - Unarde de la Borda d'Urtx ya es toda una mujer.
 

data: 27-02-2018 - La Unarde de la Borda d'Urtx espléndida a sus 8 meses de edad.
 

data: 15-02-2018 - Unarde de la Borda d'Urtx a los 7 meses de edad.
 

data: 15-02-2018 - Unarde de la Borda d'Urtx a los 7 meses de edad.
 

data: 15-02-2018 - Unarde de la Borda d'Urtx a los 7 meses de edad.
 

data: 15-02-2018 - Unarde de la Borda d'Urtx a los 7 meses de edad.
 

data: 15-02-2018 - Unarde de la Borda d'Urtx a los 7 meses de edad.
 

data: 15-02-2018 - Unarde de la Borda d'Urtx a los 7 meses de edad.
 

data: 15-02-2018 - Unarde de la Borda d'Urtx a los 7 meses de edad.
 

data: 30-11-2017 - Unarde de la Borda d'Urtx a los 5 meses de edad.
 

data: 30-11-2017 - Unarde de la Borda d'Urtx a los 5 meses de edad.
 

data: 30-11-2017 - Unarde de la Borda d'Urtx a los 5 meses de edad.
 

data: 20-09-2017 - Unarde de la Borda d'Urtx a los 84 días de edad.
 

data: 20-09-2017 - Unarde de la Borda d'Urtx a los 84 días de edad.
 

data: 20-09-2017 - Unarde de la Borda d'Urtx a los 84 días de edad.
 

data: 20-09-2017 - Unarde de la Borda d'Urtx a los 84 días de edad.
 

data: 20-09-2017 - Unarde de la Borda d'Urtx a los 84 días de edad.
 

data: 20-09-2017 - Unarde de la Borda d'Urtx a los 84 días de edad.
 

data: 20-09-2017 - Unarde de la Borda d'Urtx a los 84 días de edad.
 

data: 20-09-2017 - Unarde de la Borda d'Urtx a los 84 días de edad.
 

data: 20-09-2017 - Unarde de la Borda d'Urtx a los 84 días de edad.
 

data: 20-09-2017 - Unarde de la Borda d'Urtx a los 84 días de edad.
 

data: 20-08-2017 - Unarde de la Borda d'Urtx a los 54 días de edad.
 

data: 20-08-2017 - Unarde de la Borda d'Urtx a los 54 días de edad.
 

data: 20-08-2017 - Unarde de la Borda d'Urtx a los 51 días de edad.