I
SANEJA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 24-05-2017
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2381554
Xip: 941000021070951

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 12-09-2017 - Saneja de la Borda d'Urtx als 3,5 mesos d'edat amb la seva nova família.
 

data: 12-09-2017 - Saneja de la Borda d'Urtx als 3,5 mesos d'edat amb la seva nova família.
 

data: 12-09-2017 - Saneja de la Borda d'Urtx als 3,5 mesos d'edat amb la seva nova família.
 

data: 12-09-2017 - Saneja de la Borda d'Urtx als 3,5 mesos d'edat amb la seva nova família.
 

data: 12-09-2017 - Saneja de la Borda d'Urtx als 3,5 mesos d'edat amb la seva nova família.
 

data: 12-09-2017 - Saneja de la Borda d'Urtx als 3,5 mesos d'edat amb la seva nova família.
 

data: 30-08-2017 - Saneja de la Borda d'Urtx als 3 mesos d'edat amb la seva nova família.
 

data: 04-07-2017 - Saneja de la Borda d'Urtx als 41 dies d'edat.
 

data: 04-07-2017 - Saneja de la Borda d'Urtx als 41 dies d'edat.