I
RULHE DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 21-05-2017
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2381561
Xip: 941000021330554

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS