I
PAÚL DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 26-02-2017
Sexe: Mascle - Macho
Xip: 941000021070088

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 22-04-2017 - Paúl de la Borda d'Urtx a les 8 setmanes d'edat.
 

data: 11-04-2017 - Paúl de la Borda d'Urtx als 44 dies d'edat.
 

data: 11-04-2017 - Paúl de la Borda d'Urtx als 44 dies d'edat.