I
MARQUISE DU PIC DE VISCOS
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 11-10-2016
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOF 31780

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS