I
MALLOLÍS DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 01-10-2016
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2350770

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 06-11-2016 - Mallolís de la Borda d'Urtx als 2 mesos d'edat.
 

data: 19-11-2016 - Mallolís de la Borda d'Urtx als 1,5 mesos d'edat.