I
LERCOUL DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 15-04-2016
Sexe: Mascle - Macho
Llibre d'orígens: LOE 2320294
Xip: 977200008798578

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 2-12-2017 - Lercoul de la Borda d'Urtx a l'edat de 20 mesos.
 

data: 21-02-2017 - Lercoul de la Borda d'Urtx a l'edat de 10 mesos.
 

data: 11-02-2017 - Lercoul de la Borda d'Urtx a l'edat de 10 mesos.
 

data: 20-11-2016 - Lercoul de la Borda d'Urtx a l'edat de 7 mesos. Magnífic!
 

data: 24-09-2016 - Lercoul de la Borda d'Urtx als 5 mesos d'edat.
 

data: 30-08-2016 - Lercoul de la Borda d'Urtx descubriendo su nuevo hábitat..
 

data: 30-08-2016 - Lercoul de la Borda d'Urtx descubriendo su nuevo hábitat..
 

data: 30-08-2016 - Lercoul de la Borda d'Urtx descubriendo su nuevo hábitat..
 

data: 30-08-2016 - Lercoul de la Borda d'Urtx con su nuevo compañero.
 

data: 30-08-2016 - Lercoul de la Borda d'Urtx: querídisimo!
 

data: 30-08-2016 - Lercoul de la Borda d'Urtx con su nueva familia.
 

data: 30-08-2016 - Lercoul de la Borda d'Urtx con su nueva familia.
 

data: 23-08-2016 - Lercoul de la Borda d'Urtx als 4 mesos d'edat.
 

data: 23-08-2016 - Lercoul de la Borda d'Urtx als 4 mesos d'edat.
 

data: 23-08-2016 - Lercoul de la Borda d'Urtx als 4 mesos d'edat.
 

data: 23-08-2016 - Lercoul de la Borda d'Urtx als 4 mesos d'edat.
 

data: 23-08-2016 - Lercoul de la Borda d'Urtx als 4 mesos d'edat.
 

data: 23-08-2016 - Lercoul de la Borda d'Urtx als 4 mesos d'edat.