I
LESSE DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 15-04-2016
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2320298
Xip: 941000018741545

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 21-07-2016 - Lesse de la Borda d'Urtx muy feliz con su nueva familia.
 

data: 10-08-2016 - Lesse de la Borda d'Urtx.a los 3,5 meses de edad.
 

data: 10-08-2016 - Lesse y Haurillon de la Borda d'Urtx.
 

data: 21-07-2016 - Lesse de la Borda d'Urtx als 3 mesos d'edat.
 

data: 21-07-2016 - Lesse de la Borda d'Urtx als 3 mesos d'edat.
 

data: 21-07-2016 - Lesse de la Borda d'Urtx als 3 mesos d'edat.