I
LUDINES DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 15-04-2016
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2320299
Xip: 941000019058731

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 14-07-2015 - Ludines de la Borda d'Urtx quasi als tres mesos d'edat.