I
ARROUY DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 23-08-2014
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2233058

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 23-06-2015 - Arrouy de la Borda d'Urtx als 10 mesos d'edat.
 

data: 23-06-2015 - Arrouy de la Borda d'Urtx als 10 mesos d'edat.
 

data: 28-03-2015 - Arrouy de la Borda d'Urtx als 7 mesos d'edat.
 

data: 13-02-2015 - Arrouy de la Borda d'Urtx als 5,5 mesos d'edat.
 

data: 13-02-2015 - Arrouy de la Borda d'Urtx als 5,5 mesos d'edat.