I
BRASSICA DE CAN CALS - MPRIP
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 12-12-2013
Sexe: Femella - Hembra
Tatuatge: IP167

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 18-06-2014 - Brassica de Can Cals a l'estol d'Ānec de l'Empordā
 

data: 18-06-2014 - Brassica de Can Cals a l'estol d'Ānec de l'Empordā
 

data: 18-06-2014 - Brassica de Can Cals a l'estol d'Ānec de l'Empordā
 

data: 18-06-2014 - Brassica de Can Cals a l'estol d'Ānec de l'Empordā
 

data: 18-06-2014 - Brassica de Can Cals a l'estol d'Ānec de l'Empordā