I
TAGA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 25-11-2013
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2191066
Xip: 941000015727092

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 07-12-2014 - Taga de la Borda d'Urtx al año de edad.
 

data: 07-12-2014 - Taga de la Borda d'Urtx al año de edad.
 

data: 07-12-2014 - Taga de la Borda d'Urtx al año de edad.
 

data: 25-07-2014 - Taga de la Borda d'Urtx a los 8 meses de edad.
 

data: 25-07-2014 - Taga de la Borda d'Urtx a los 8 meses de edad.
 

data: 25-07-2014 - Taga de la Borda d'Urtx a los 8 meses de edad.
 

data: 25-07-2014 - Taga de la Borda d'Urtx a los 8 meses de edad.
 

data: 25-07-2014 - Taga de la Borda d'Urtx a los 8 meses de edad.
 

data: 26-03-2014 - Taga de la Borda d'Urtx a los 4 meses de edad.
 

data: 26-03-2014 - Taga de la Borda d'Urtx a los 4 meses de edad.
 

data: 11-02-2014 - Taga de la Borda d'Urtx a los 78 días de edad.
 

data: 03-02-2014 - Taga de la Borda d'Urtx a los 70 días de edad.
 

data: 03-02-2014 - Taga de la Borda d'Urtx a los 70 días de edad.
 

data: 29-01-2014 - Taga de la Borda d'Urtx a los 65 días de edad.
 

data: 23-01-2014 - Taga de la Borda d'Urtx a les 8 setmanes d'edat.