I
NIELLA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 30-03-2013
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2154769
Xip: 941000015225297

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 23-03-2014 - Niella de la Borda d'Urtx als 11 mesos d'edat.
 

data: 05-10-2013 - Niella de la Borda d'Urtx als 6 mesos d'edat.
 

data: 05-10-2013 - Niella de la Borda d'Urtx als 6 mesos d'edat.
 

data: 27-08-2013 - Niella i Orxis als 5 mesos d'edat.