I
JOSSA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 31-05-2012
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2113201
Xip: 977200008298583

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS