I
LEO DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 28-10-2012
Sexe: Mascle - Macho
Llibre d'orígens: LOE 2134061
Xip: 982000161032193

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 16-05-2016 - Leo de la Borda d'Urtx als 3,5 anys d'edat.
 

data: 16-05-2016 - Leo de la Borda d'Urtx als 3,5 anys d'edat.
 

data: 19-12-2015 - Leo de la Borda d'Urtx als 3 anys d'edat.
 

data: 30-05-2013 - Leo de la Borda d'Urtx a l'edat de 7 mesos.
 

data: 23-04-2013 - Leo de la Borda d'Urtx a l'edat de 6 mesos.
 

data: 25-04-2013 - Leo de la Borda d'Urtx a l'edat de 6 mesos.
 

data: 28-01-20113 - Leo de la Borda d'Urtx a l'edat de 3 mesos.
 

data: 12-01-2013 - Leo de la Borda d'Urtx en els seus nous dominis.