I
ELINA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 27-10-2011
Sexe: Femella - Hembra
Xip: 982000161030017

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 19-02-2012 - Elina de la Borda d'Urtx als 3 mesos i 3 setmanes d'edat.
 

data: 24-01-2012 - Elina de la Borda d'Urtx als tres mesos d'edat.
 

data: 27-12-2011 - Elina de la Borda d'Urtx als dos mesos d'edat.