I
VALSAR DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 02-04-2010
Sexe: Femella - Hembra
Tatuatge: 270470L
Llibre d'orígens: LOE 1994603

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 22-06-2010 - Valsar de la Borda d'Urtx als 2 mesos d'edat.
 

data: 22-06-2010 - Valsar de la Borda d'Urtx als 2 mesos d'edat.