I
RESTANCA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 08-11-2009
Sexe: Femella - Hembra
Tatuatge: 271070K

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 30-04-2010 - Restanca de la Borda d'Urtx recibiendo las caricias de Uli.
 

data: 03-04-2010 - Restanca de la Borda d'Urtx amb un nou amic.
 

data: 03-04-2010 - Restanca de la Borda d'Urtx als 4 mesos d'edat.
 

data: 03-04-2010 - Restanca de la Borda d'Urtx als 4 mesos d'edat.