I
NINA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 30-04-2009
Sexe: Femella - Hembra
Tatuatge: 270340K
Llibre d'orígens: LOE 1885713

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 26-08-2009 - Nina de la Borda d'Urtx a la edad de 3 meses y medio.
 

data: 16-07-2009 - Nina de la Borda d'Urtx a la edad de 2 meses.