I
MORA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 22-04-2009
Sexe: Femella - Hembra
Tatuatge: 270350K
Llibre d'orígens: LOE 1885709

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 20-08-2013 - La Mora de la Borda d'Urtx als 3 anys d'edat.
 

data: 20-08-2013 - La Mora de la Borda d'Urtx als 3 anys d'edat.
 

data: 20-08-2013 - La Mora de la Borda d'Urtx als 3 mesos d'edat.
 

data: 20-08-2013 - La Mora de la Borda d'Urtx als 3 mesos d'edat.
 

data: 20-08-2013 - La Mora de la Borda d'Urtx als 3 mesos d'edat.
 

data: 20-08-2013 - La Mora de la Borda d'Urtx als 3 mesos d'edat.
 

data: 20-08-2013 - La Mora de la Borda d'Urtx als 3 mesos d'edat.
 

data: 20-08-2013 - La Mora de la Borda d'Urtx als 3 mesos d'edat.