I
MUSSOLES DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 22-04-2009
Sexe: Femella - Hembra
Tatuatge: 270349K
Llibre d'orígens: LOE 1885710
Xip: 941000011523353

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 22-06-2014 - Expressió super-serena de Mussoles de la Borda d'Urtx.
 

data: 11-07-2009 - Mussoles de la Borda d'Urtx a la edat de dos meses y medio.
 

data: 11-07-2009 - Mussoles con su nuevo amigo Engorgs de la Borda d'Urtx.
 

data: 05-07-2009 - Mussoles de la Borda d'Urtx con su nuevo dueño Adrián.