I
LASSIČDOUT DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 27-10-2008
Sexe: Femella - Hembra
Tatuatge: 271549J
Llibre d'orígens: LOE 1846198

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 08-08-2009 - Lassičdout de la Borda d'Urtx als 9 mesos d'edat.
 

data: 08-08-2009 - Liat i Lassičdout de la Borda d'Urtx als 9 mesos d'edat.