I
LABĀS DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 27-10-2008
Sexe: Femella - Hembra
Tatuatge: 271546J
Llibre d'orígens: LOE 1846194

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 31-07-2009 - Bella expresiķn pirenaica de Labās de la Borda d'Urtx.
 

data: 31-07-2009 - Labās a la edat de 9 meses con otra de sus amigas.
 

data: 30-12-2008 - Labās a la edat de 2 meses con su nueva amiga.
 

data: 10-12-2008 - Labās de la Borda d'Urtx a la edad de 1,5 meses.