I
XUSNA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 11-02-2007
Sexe: Femella - Hembra
Tatuatge: 270124I
Llibre d'orígens: LOE 1711500

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 28-02-2009 - Xusna en un dia de pluja a l'edat de 24 mesos.
 

data: 22-11-2008 - Bella expresió de Xusna a l'edat de 21 mesos.
 

data: 28-10-2007 - Xusna a l'edat de 8 mesos.
 

data: 20-10-2007 - Xusna a l'edat de 8 mesos.