I
NAGUILLE DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 07-10-2005
Sexe: Femella - Hembra
Tatuatge: 271127G
Llibre d'orígens: LOE 1583925

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 10-12-2005 - Naguille de la Borda d'Urtx als 2 mesos d'edat.