I
ESCALETA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 14-09-2004
Sexe: Femella - Hembra
Tatuatge: 270883F
Llibre d'orígens: LOE 1507795

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 14-12-2007 - Escaleta de la Borda d'Urtx amb la seva cadellada a Noruega
 

data: 14-12-2007 - Escaleta de la Borda d'Urtx amb la seva cadellada a Noruega
 

data: 15-11-2007 - Escaleta de la Borda d'Urtx amb la seva cadellada a Noruega
 

data: 15-11-2007 - Escaleta de la Borda d'Urtx amb la seva cadellada a Noruega.
 

data: 20-09-2006 - Escaleta de la Borda d'Urtx als 24 mesos d'edat.
 

data: 21-11-2005 - Escaleta de la Borda d'Urtx als 14 mesos d'edat.
 

data: 21-11-2005 - Escaleta de la Borda d'Urtx als 14 mesos d'edat.
 

data: 20-05-2005 - Escaleta de la Borda d'Urtx als 8 mesos d'edat.
 

data: 20-05-2005 - Escaleta de la Borda d'Urtx als 8 mesos d'edat.
 

data: 20-05-2005 - Escaleta de la Borda d'Urtx als 8 mesos d'edat.
 

data: 20-05-2005 - Escaleta de la Borda d'Urtx als 8 mesos d'edat.
 

data: 18-02-2005 - Escaleta de la Borda d'Urtx als 5 mesos d'edat.
 

data: 18-02-2005 - Escaleta de la Borda d'Urtx als 5 mesos d'edat.
 

data: 18-02-2005 - Escaleta de la Borda d'Urtx als 5 mesos d'edat.
 

data: 18-02-2005 - Escaleta de la Borda d'Urtx als 5 mesos d'edat.