I
CH. DEVESA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 05-09-2004
Sexe: Femella - Hembra
Tatuatge: C2624A
Llibre d'orígens: LOE 1506106
Xip: 724098100688049

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 12-03-2006 - Devesa amb els seus amos de Costa Rica
 

data: 31-04-2007 - Títol de campiona de Costa Rica
 

data: 25-04-2006 - Ch. Devesa de la Borda d'Urtx sen ja campiona de Costa Rica
 

data: 14-02-2006 - Devesa de la Borda d'Urtx a l'edat de 17 mesos.
 

data: 05-07-2005 - Devesa de la Borda d'Urtx a l'edat de 10 mesos.
 

data: 15-12-2004 - Devesa de la Borda d'Urtx amb la seva família a l'edat de 3 mesos.