E
L CAP DEL MUNTANYA
www.labordadurtx.org >> divulgación >> morfologia

El cap és, sense dubte, la part més important per tal de tipificar una raça, la seva armonia, les seves mides i la seva bellesa són de màxima importància.

En el cas del Gos de Muntanya dels Pirineus s'accentua el seu valor degut a l'existència d'altres races de gos de muntanya molt similars, com són el Kuvaz, El Pastor de Tatra o el Maremagno-arbucés, sense parlar de l'espanyolíssim Mastí del Pirineu.

El coneixament de les mides, angles i línies que conformen el cap del Muntanya és imprescindible per a poder conèixer i jutjar la raça. Hem volgut oferir en aquest butlletí, de la forma més sensilla i gràficament possible, aquests principis bàsics.

fig. 1.

En l'estudi del cap destacarem una sèrie de mesures importants, aquestes són:

Longitud total del cap
Aquesta es mesurarà, en un esquelet, des de l'extrem de l'occipital als incisius del maxilar superior, i en un animal viu, des de l'extrem de l'occipital a la meitat aproximada de la trufa.

Amplada del cap o diàmetre cranial
Es mesurarà a la intersecció de la cresta occipital (unió dels parietals) amb les dues crestes dels frontals (línia A-B figura 2).

Longitud del crani
Desde la punta occipital a la intersecció del frontal amb els ossos nassals (entre els ulls)

Amplada del morro
Mesurada al final dels ossos nassals (línia C-D figura 2).

Longitud de la cara
Mesurada des de la unió dels frontals amb els nassals, que correspon a l'alçada dels orificis oculars, a la punta del maxilar superior. En un gos viu des de la línia que uniria els llagrimals a la meitat de la trufa.

El Dr. Chiralt va efectuar un estudi del cap del Muntanya que reproduim aquí (figura 2)

fig. 2.
fig. 3.

Sobre l'esquelet del cap d'un Muntanya, en un pla horitzontal, es traça la línia que reprodueix la longitud del cap, la línia que representa l'amplada (A-B- fig 2) i la línia que representa el diàmetre del morret (C-D- fig. 2). Unint els extrems d'aquestes dues últimes línies i traçant dues paral·les a elles pels dos extrems del cap, apareix un diagrama en el qual el Dr. Chiralt va establir les línies bàsiques i les mesures del cap d'un Muntanya.

Així tenim que la longitud del crani és igual a 3/5 de la longitud total. A la cara corresponen 2/5, així com la línia (C-D) que marca el diàmetre de la cara que equival a 1/5 del total de la longitud del cap, correspon quasi exactament amb la línia que ens mediria l'amplada del frontal, o sigui la distància entre els ulls.

L'angle format per la la intersecció de les línies que passen pels arcs cigomàtics és de 30º.

L'amplada del crani (A-B) és aproximadament la meitat de la longitud del cap. Aquest diagrama el podem traslladar perfectament a un animal viu (figura 3).

 
Amplada x 100
 
Index cefàlic =
---------------
=50
 
longitud
 

Vist el cap de perfil, podem observar, afegit a aquestes mesures (figura 4) altres paràmetres importants, aquests són: l'angle craneofacial (stop) figura 4, que serà de 160º, la forma del crani, suaument convexe sense cap línia recta, figura 5.
Traçant una tangent a l'oval del crani i una línia a la part superior de la cara, veurem que aquestes són suaument divergents (figura 6).
Una altra mesura orientativa és la profunditat de la cara, que mesurada a la part més ampla equival a 4/5 de la seva longitud.

fig. 4.
fig: 5.

També podems observar, a la figura 7, una altra línia important, aquesta és la que uniria la punta del morret amb el centre de l'ull, les orelles han d'estar implantades a l'alçada dels ulls i per sota d'aquesta línia.

fig. 6.
fig. 7.

I per últim, si observem, tant a l'esquelet com al dibuix d'un Gos de Muntanya, la implantació dels ulls seguiria perfectament la línia que marca l'oval del cap (figures 8 i 9)

fig: 8.
fig: 9.

Podriem extendre'ns més en aquest estudi o fer-lo més tècnic, però creiem que això seria més propi d'un llibre que d'un article informatiu.

Si aquests petits apunts han servit per conèixer una mica millor la nostra raça i poguem apreciar un bon cap, ens donarem per satisfets.

 
JOSÉ LUIS UCHER FERRER
"L'ORONET"