T
REBALL D'INVESTIGACIÓ
www.labordadurtx.org >> divulgació >> investigació

Fruit de la recerca i de les evidències trobades, els antropòlegs ens diuen que cap el quart mil·leni aC. es va escampar cap a l'oest del continent europeu un poble de raça caucàsica i en arribar al Pirineu s'hi va establir, arribant també fins la serralada cantàbrica. A la secció "Història" d'aquesta web hi ha articles que parlen abastament d'aquest tema.

D'altra banda, observem que a Europa hi ha unes races de gossos que es caracteritzen per tenir unes similituds morfològiques i psíquiques molt accentuades -per no dir quasi idèntiques- i s'han fet servir des de temps immemorial per a la guarda i protecció dels ramats ovins i cabrums. Aquestes races són: Kuvasz a Hongria; Pastor Eslovac a Eslovàquia; Pastor de la Muntanya del Tatra -també conegut com Pastor de Podhale- a Polònia; Maremmano Abruzzese a Itàlia; Gos de Muntanya dels Pirineus a ambdós costats de la serralada pirenaica (Espanya, Andorra i França); i l'Akbash a Turquia.

Tenint en compte tot això, la teoria que mantenim ja fa temps a la Borda d'Urtx, és que probablement aquell poble aniria acompanyat dels seus ramats, buscant nous territoris per establir-se i millors pastures pels seus animals. També pensem que anirien acompanyats de grans gossos per protegir-se ells i els ramats, dels nombrosos depredadors que segurament llavors existien.

En conseqüència, vàrem elaborar la hipòtesis de que totes les races que hem enumerat abans provindrien d'aquells gossos que acompanyarien a aquell poble i que a mesura que anirien avançant per Europa, es quedarien als territoris que complien les condiciones necessàries pel seu bestiar. No hem d'oblidar que els territoris on treballen aquestes races tenen una geografia i un clima molt semblant.

Aleshores, es tractaria de demostrar l'origen comú d'aquestes races de gossos mitjançant el mètode científic a través de la genètica. Per tal d'informar-nos de com fer-ho, ens vàrem posar en contacte amb el Dr. Armand Sánchez Bonastre, director del Servei Veterinari de Genètica Molecular de la Facultat Autònoma de Barcelona, el qual, ens va indicar el procediment a seguir. Aquest consistia a agafar mostres de sang o de pèl dels gossos d'aquestes races, obtenir els marcadors dels seus ADN's, comparar-los entre sí, i comprovar les seves similituds o diferències. Una vegada vàrem saber el mètode de treball, el projecte va quedar a l'espera de la seva futura realització.

Però, el dia 1 d'agost de 2005, es donà la circumstància que un equip de recerca de la Facultat de Ciències Animals de la Universitat d'Agricultura de Varsòvia (Polònia), es va posar en contacte amb nosaltres per demanar-nos la col·laboració en un treball que ells han titulat "Comparació de l'ADN de sis races de gossos blancs de protecció de ramats", i precisament aquestes races són les que nosaltres hem anomenat al començament, les mateixes que estaven en el nostre projecte.

Com és lògic, no vàrem deixar perdre aquesta oportunitat i la nostra col·laboració ha consistit en facilitar-els-hi unes 20 mostres de pèl amb arrel, de 21 Muntanyes de la nostra propietat. Una vegada acabat aquest treball que es preveu serà cap a finals d'aquest any, el publicarem a aquesta mateixa web.

 
JOAN FERRER i SIRVENT
LA BORDA D'URTX 17538 URTX (Girona)
CATALUNYA
Telf: +34-629-613399
e-mail: joanferrer@labordadurtx.org