E

RRORS QUE NO HEM DE COMETRE EN L’EDUCACIÓ DEL CADELL - II

www.labordadurtx.org >> divulgació >>etologia

ELS JOCS.-

El joc és la manera amb que els cadells aprenen a relacionar-se amb el grup, incloent els aspectes cinegètics (la cacera). A l’encarar la relació, el joc determina qui té un rang superior, qui és el líder i qui organitza la cadellada.

Pensem com es desenvolupen els jocs i l’ensenyament en un grup de llops. Quan el cadell ha superat la seva primera etapa infantil, aproximadament als 3 mesos d’edat, ha d’iniciar-se en les tècniques de cacera i els rols socials del grup. Ambdós aspectes estan estretament relacionats, ja que el llop és un caçador cooperatiu, amb una organització social que es manifesta clarament durant la cacera.

El primer pas a la introducció a l’art de caçar es dóna caçant un adult. Un llop adult, generalment el llop alfa o líder, adopta el paper de víctima i els cadells l’encalcen i persegueixen.  Tot seguit, el líder agrega dificultats a la “classe”, allunyant-se més, amagant-se i cercant terrenys més complicats.

El proper pas és la utilització d’un “reclam de cacera”. Els adults han guardat a l’efecte un animal mort, per exemple un conill, i corren davant dels cadells fent que aquests intentin atrapat la presa que ells porten.

Aleshores, quin és el reclam de cacera en els nostres jocs amb un cadell? Si llencem una pilota o un pal és “caçat” pel nostre cadell. Amb això estem fent que el nostre gos caci la seva joguina. Tot joc amb objectes és un ritual de cacera a la ment del nostre cadell.

Aleshores, equivocadament, és molt comú que l’amo jugui perseguint al seu gos (el contrari que el llop alfa), i és molt comú que el seu gos adopti llavors el paper de líder en el joc, ja sigui posant-se ell mateix en el paper de presa o portant un reclam a la boca.

El correcte és SEMPRE jugar amb el cadell sent nosaltres les preses. El cadell ha de invariablement perseguir al seu amo. D’aquesta manera en la seva ment serà l’amo el líder i ell l’alumne. Podem jugar amb un reclam de cacera, sigui un drap, una pilota, un pal, o el que sigui, però SEMPRE ha de ser el cadell qui ens persegueixi.

Si no es fa així, aquí tenim la resposta a molts dels comportaments indesitjables dels nostres gossos. Perquè alguns gossos fugen dels seus propietaris?, prescindint  d’aquells casos en els quals ens trobem a propietaris brutals que imprimeixen el temor a les seves mascotes, moltes vegades es tracta d’una conducta originada en una iniciació errònia als jocs.

Si emprem aquell mètode de jocs, difícilment el nostre gos agafarà el vici d’escapar.

 
JOAN FERRER i SIRVENT
LA BORDA D'URTX 17538 URTX (Girona)
CATALUNYA
Telf: +34-629-61 33 99
e-mail: joanferrer@labordadurtx.org