D
e Llardana de la Borda d'Urtx & Atuel de los Patous de Azahar (31/10/03)
CADELLADA X
www.labordadurtx.org >> cadellades >> X


14/11/2003

14/11/2003

14/11/2003

1/12/2003

1/12/2003

1/12/2003

1/12/2003
1/12/2003
1/12/2003
1/12/2003
1/12/2003
21/12/03

21/12/03