F
OTOS CADELLADES/CAMADAS
www.labordadurtx.org >> cadellades >> fotos


Cadellada/Camada:
Sadorn de la Borda d'Urtx & Xeena del Musinè (14-11-2004)
F2

 

Cadellada/Camada:
Nanook de l'Ooronet & CH. Moixa de la Borda d'Urtx (14-09-2004)
E2

 

Cadellada/Camada:
Literola de la Borda d'Urtx & Ussel de la Borda d'Urtx (05-09-2004)
D2

06 dies

06 dies

06 dies

06 dies

 

Cadellada/Camada:
Jaça de la Borda d'Urtx & Sadorn de la Borda d'Urtx (29-07-2004)
C2

26 dies

28 dies4

33 dies

33 dies

 

Cadellada/Camada:
Ch. Fee del Musinè & Sadorn de la Borda d'Urtx (17/03/04)
B2

02/04/2004

02/04/2004

02/04/2004

02/04/2004

 

Cadellada/Camada:
Xeena del Musiné & Sadorn de la Borda d'Urtx (02/03/04)
A2

06/03/2004

06/03/2004

06/03/2004

06/03/2004

07/04/2004
 

Cadellada/Camada:
Jaça de la Borda d'Urtx & Sadorn de la Borda d'Urtx (23/12/03)
Z

28/12/2003

28/12/2003

28/12/2003

28/12/2003

28/12/2003
 

Cadellada/Camada:
Comtessa de la Borda d'Urtx & Sadorn de la Borda d'Urtx (20/12/03)
Y

21/12/2003

21/13/2003

28/12/2003

28/12/2003

28/12/2003
 

Cadellada/Camada:
De Llardana de la Borda d'Urtx & Atuel de los Patous de Azahar (31/10/03)
X

02/11/2003

02/11/2003

02/11/2003

07/11/2003

14/11/2003
 

Cadellada/Camada:
CH. Fee del Musiné & Zours du Mas de l'Outis (2/12/2002 )
U

06 /12/2002

16 /12/2002

24 /12/2002
 

Cadellada/Camada:
De Llardana de la Borda d'Urtx & D'Erill de la Borda d'Urtx (11/11/2002 )
T

19/11/2002

11/12/2002

11/12/2002

16/12/2002

16/12/2002
 

Cadellada/Camada:
Moixa de la Borda d'Urtx & CH. Han de la Borda d'Urtx (23/10/2002 )
S

25/10/2002

6/11/2002

6/12/2002

6/12/2002

11/12/2002

Cadellada/Camada:
Jaça de la Borda d'Urtx & CH Han de la Borda d'Urtx (27/7/2002)
R

31/8/2002

31/8/2002

31/8/2002

31/8/2002

31/8/2002

Cadellada/Camada:
De Llardana de la Borda d'Urtx & CH. Han de la Borda d'Urtx (29/12/2001 )
Q

15/0272002

15/0272002

 


Cadellada/Camada:
Jaça de la Borda d'Urtx & CH. Han de la Borda d'Urtx (3/9/2001)
P

6/10/2001

6/10/2001

6/10/2001

6/10/2001

6/10/2001

Cadellada/Camada:
Comtesa de la Borda d'Urtx & CH. Han de la Borda d'Urtx (3/3/2001)
O

29/4/2001

29/4/2001

 

Cadellada/Camada:
Llardana de la Borda d'Urtx & CH. Han de la Borda d'Urtx (25/1/ 2001)
N

23/2/2001

23/2/2001

29/4/2001
 


Cadellada/Camada:
CH. Fee del Musine & CH. Aran (15/12/2000)
M

23/2/2001
23/2/2001
23/2/2001
23/2/2001

Cadellada/Camada:
D'Erill de la Borda d'Urtx & Comtessa de la Borda (26/11/1997)
F

23/12/97
23/12/97
     

Cadellada/Camada:
D'Erill de la Borda d'Urtx & De Llardana de la Borda (26/11/1997)
E
   

Cadellada/Camada:
CH. Sautor de L'Oronet & CH. Barbarisa de la Borda (24/05/1996)
D
     

Cadellada/Camada:
CH. Barbarisa de la Borda d'Urtx & Liry del Mas de Sant Vicente (17/9/95)
C
CH. Barbarisa Canigo i Comtesa Canigó de la Borda d'Urtx Canigo, Comtesa i Cabaneta